CURSUL DE CONTABILITATE GENERALĂ

Cursul se adresează persoanelor care doresc să urmeze o cariera în contabilitate și tratează contabilitatea financiară, întocmirea declarațiilor fiscale, întocmirea balanței de verificare, întocmirea bilanțului contabil precum și utilizarea SAGA software specific de contabilitate.

   Cursul este preponderent practic, cu aplicabilitate imediată și are ca scop prezentarea operațiunilor contabile curente întalnite într-o societate comercială.

Cursanții primesc GRATUIT suportul de curs și monografiile contabile; la curs se efectuează analiza contabilă pentru fiecare operațiune și se întocmesc notele contabile care se vor întroduce în SAGA (softulware-ul contabil) în scopul obținerii documentelor de sinteză (balanță, bilanț, declarații). Monografiile contabile conțin și documentele primare care stau la baza operațiunilor, astfel încât modul de lucru este similar cazurilor reale întâlnite în practică.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației . După finalizarea cursului se susține examen și se obține un certificat recunoscut la nivel național și international (COD COR 343302)

Pentru a participa la examenul final în vederea obținerii diplomei, cursanții trebuie să aibă studii liceale – cu sau fără diplomă de bacalaureat.

STRUCTURA CURSULUI DE CONTABILITATE GENERALĂ

I.        Prezentarea elementelor patrimoniale (active/pasive)
II.      Planul general de conturi. Funcțiile contului
III.     Analiza contabilă; întocmirea notelor contabile
IV.     Clasele de conturi 1 – 7 (capitaluri, imobilizări, stocuri, terți, trezorerie, cheltuieli, venituri). Aplicațiile practice tratează clasele de conturi, TVA, impozitul pe profit/venit, etc.
V.       Întocmirea balanței de verificare. Generarea din SAGA a bilanțului contabil
VI.     Realizarea unor monografii contabile.
VII.   Utilizarea unui soft contabil SAGA (întroducerea datelor, verificarea/salvarea, tipărirea documentelor specifice)
VIII. Generarea din SAGA a celor mai uzuale declarații fiscale (100, 101, 300). Prezentarea conținutului acestor declarații fiscale.
IX.    Interpretarea informației contabile rezultate din documentele de sinteză (balanță/bilanț).

Durata cursului – 5 luni (6 ore pe săptămână)

78 teorie, 50 practica informatizata SAGA

Preț curs: 1300 RON